GeoTask mācību platforma iekļauj 7.,8. un 9. klasei piemērotus fizikas, ķīmijas un matemātikas uzdevumus, kuru izveide balstīta uz šo klašu obligāto apmācību programmas ietvaros apgūtajām zināšanām. Kopējais uzdevumu skaits - 1000, katram uzdevumam piemērojami vairāki atbilžu varianti

Projekta ietvaros izstrādāta internetā bāzēta mācību platforma, kas sevī ietver:

 • - Uzdevumu ievades modulis, tajā skaitā dažādu algoritmu iespējas
 • - Uzdevumu tulkošanas modulis (4 valodas) ar iespēju noteikt tulkojuma statusu, veikt tulkojumu atgriešanu tulkam, uzlabošanai
 • - Sistēmas ievades darbu uzskaites un kontroles modulis 12 cilvēku komandai, aktuālā stāvokļa monitorings
 • - matemātisko formulu izveidošana LaTex valodā
 • - Uzdevumu testēšanas modulis, ievades pārbaudei ar iespēju, nepareizi sastādītu uzdevumu atgriezt satura ievades speciālistam
 • - Sistēmas lietotāju profilu izveidošana un reģistrācijas formas pievienošana
 • - Skolotāju klāšu veidošanas algoritma izveidošana
 • - Kontroldarbu uzdevumu komplektēšana
 • - Darbu rezultātu uzskaite
 • - Uzdevumu rezultātu sasaistīšana ar Ģeogrāfiskiem punktiem reālā vidē
 • - Atrasto punktu reģistrācija sistēmā.

Kāpēc izmantot GeoTask mācību procesā?

 • uzdevumu atrisināšanas laikā tiek nostiprinātas iegūtās teorētiskās zināšanas;
 • tiek nodrošināta skolēniem saistoša un interesanta mācību vielas apguve;
 • kā arī tiek nodrošināta dažādu mācību priekšmetu mijiedarbība un transversālo prasmju attīstība, jo uzdevumu risināšanas gaitā tiek veicināta svešvalodu apguve;
 • attīstītas informācijas tehnoloģiju zināšanas.

Interaktīvi mācību materiāli ļauj sasniegt augstākus mācību rezultātus, kā arī padarīt mācību procesu ne tikai noderīgu, bet arī izklaidējošu un aizraujošu. Interaktīvu mācību materiālu izmantošana skolās kļuvusi par ierastu un iecienītu mācību metodi daudzās Eiropas un citās pasaules valstīs. Interaktīvā platforma ir pieejama arī citiem interesentiem un projekta autori ir pārliecināti, ka uzdevumu atrisināšana ļaus uzzināt daudz jauna par Latviju ne tikai skolēniem, bet arī citiem interesentiem. Kā arī iespējams paplašināt savas zināšanas un uzzināt ko jaunu par Lietuvu un Igauniju, jo GeoTask platforma darbojas kā Latvijā tā Baltijas valstīs.

Dalīties

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!