Interactive learning platform “Language learning with innovation”

ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ KA2 projekts “Valodu apguves inovācijas”

Projekts Read2do.eu `Teorētisko zināšanu praktiskais pielietojums` ir veiksmīgi pabeigts

Projektā Read2do.eu `Teorētisko zināšanu praktiskais pielietojums` safilmēti jau 75 mācību video

Projekta `Teorētisko zināšanu praktiskais pielietojums` ietvaros safilmēti 49 video

Geotask.eu, jauna mācību platforma!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!